Chester Beatty Library – About Us – Vacancies | Chester Beatty Library Vacancies, Chester Beatty Library Employment, General Notes regarding employment at the Chester Beatty Library
Skip Navigation

Folúntais

Is iontaobhas carthanais é Leabharlann Chester Beatty.  Tá sí ainmnithe mar Institiúid Chultúrtha Náisiúnta agus bunaíodh tríd uacht Sir Alfred Chester Beatty í.  Is iad Iontaobhaithe na Leabharlainne a dhéanann fostaithe a fhostú.

De ghnách, líontar folúntais a bhaineann le poist bhuana nó shealadacha de réir aon cheann de na nithe seo a leanas nó iad uile: 

  • Fógraí ar na nuachtáin náisiúnta
  • Postáil ar an suíomh gréasáin seo
  • Postáil ar www.publicjobs.ie

Is féidir go mbeidh an próiseas earcaíochta comhdhéanta d’aon cheann de na comhpháirteanna seo nó iad uile:

  • Iarratas tríd fhoirm iarratais nó litir chlúdaithe agus CV
  • Tástáil shíciméadrach
  • Agallamh 
  • Imréiteach slándála an Gharda Síochána
  • Seiceáil leighis

Faigheann an Leabharlann líon ard fiosruithe maidir le cúrsaí fostaíochta – ainneoin go dtugann muid freagra ar gach fiosrú agus go gcoinníonn muid gach CV ar comhad ar feadh tréimhse, ní féidir linn, nuair a bhíonn folúntais ann, dul i dteagmháil le gach duine a chuir in iúl dúinn gur mhaith leo bheith ag obair linn.

Foirm Fiosraithe Theagmhála.

Is fostóir comhdheiseanna é an Leabharlann.

Más mian leat fiosrú faoi obair shaorálach, tabhair cuairt, le do thoil, ar ár leathanach saorálaíochta.