Chester Beatty Library – About Us – The Chester Beatty Library – Trustees | Chester Beatty Library Trustees, Chester Beatty Library Board of Trustees, The Board of Trustees
Skip Navigation

Iontaobhaithe

Is iontaobhas carthanach féinrialaitheach é an Leabharlann.  Uimh. Charthanais Chláraithe CHY 5879.

Bunaíodh faoi théarmaí uacht Sir Alfred Chester Beatty í, deonaíodh probháid di i 1969, agus tá an cnuasach dílsithe do na hIontaobhaithe.

Tá an Leabharlann faoi úinéireacht na nIontaobhaithe agus is iad a fheidhmíonn í.

Tá an Bord Iontaobhaithe comhdhéanta de dháréag comhalta ar a mhéad.  Ceapann an Taoiseach agus an tUachtarán comhalta amháin an duine agus ceapann an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta triúr acu.  Fónann Stiúrthóir na Leabharlainne Náisiúnta mar Iontaobhaí ex officio.  Comhroghnaítear na hIontaobhaithe uile eile.  Toghann  na hIontaobhaithe an Cathaoirleach.

Ó 1997 ceaptar nó comhroghnaítear Iontaobhaithe na Leabharlainne chun fónamh ar feadh cúig bliana.  Seo thíos Iontaobhaithe na Leabharlainne faoi láthair:

Sir Marc Cochrane (1988)
Mr Dermot Desmond (1991)
Dr Patricia Donlon (2011)
Mrs Joan Duff (1983)
An tOllamh Sean Freyne (1986)
Dr Thomas P. Hardiman (1991, Cathaoirleach 1998)
Professor Kathleen James-Chakraborty (2010)
Mrs Madeleine O'Sullivan (2003; 2008)
Ms Fiona A Ross (2010 ex officio)
An tOllamh Roger Stalley (1993)
 

Ainneoin gur comhlacht neamhspleách é, faigheann an Leabharlann an chuid is mó dá hioncam ó thacaíocht fhlaithiúil na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus ní mór di aon easnamh a dhéanamh suas trí thuillimh agus tabhartais.

Le comhaontú a rinneadh leis an rialtas agus le cead na hArd-Chúirte, dhíol an Leabharlann a háitreabh ar Bhóthar Shrewsbury, Áth Cliath, i 1999 agus d’aistrigh chun léas a ghlacadh ar Fhoirgneamh Thúr an Chloig ag Caisleán Bhaile Átha Cliath sa bhliain sin.