Chester Beatty Library – Collections – Reading Room – How to Gain Admission | Reading Room How to Gain Admission, Chester Beatty Library Reading Room Admission, Reference Collection readers, Manuscript readers
Skip Navigation

Rialúcháin

1. Is iad seo a leanas gnáthuaireanta oscailte an tSeomra Léitheoireachta:

Luan go hAoine: 10.00 rn  - 1.00 in / 2.15in - 5.00 in

Teastaíonn coinne le haghaidh rochtana.  Tabhair do d’aire, le do thoil, go bhfuil ceamaraí TCI i bhfeidhm.

2. Ní mór cótaí, málaí agus scáthanna báistí a fhágáil sa seomra cótaí in aice leis an Deasc Seirbhísí Cuairteoirí ar theacht ar an láthair.

3. Ní  mór do gach léitheoir foirm chláraithe a chomhlánú, agus foirm bhailí d’aitheantas fótagrafach a thabhairt ar aird.

4. Tá cosc ar ithe agus ól sa Seomra Léitheoireachta.  Tá cosc ar chaitheamh tobac gach áit san fhoirgneamh.

5. Ní cheadaítear ceamaraí, scanóirí pearsanta ná fóin póca a úsáid.  Ceadaítear ríomhairí pearsanta agus meaisíní deachtúcháin a úsáid, ar an acht nach gcuireann siad isteach ar léitheoirí eile.

6. Ní mór do léitheoirí a úsáideann an fótachópaitheoir cloí leis an Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar 2000.   Tá tuilleadh eolais ar fáil ó fhoireann an tSeomra Léitheoireachta.

Rialúcháin Bhreise – Léitheoirí Lámhscríbhinne

7. Más mian le léitheoirí breathnú ar lámhscríbhinní, ní mór dóibh iarratas a chur isteach chuig an choimeádaí ábhartha mí amháin ar a laghad roimh ré.  Ní cheadaítear ar chúinsí ar bith breathnú ar lámhscríbhinni gan choinne.   Agus an t-iarratas á chur isteach, ní mór do léitheoirí liosta a dhéanamh den ábhar is mian leo scrúdú, an t-achar taighde acu, an institiúid chleamhnaithe acu, agus fáth a n-iarratais chun ábhar bunaidh a fheiceáil.

8. Tógtar lámhscríbhinní agus leabhair luathphriontáilte as an Seomra Léitheoireachta ar 4.30 in.

9. I gcás díospóide maidir le feidhmiú na rialúchán seo, is ag an Stiúrthóir agus Bord Iontaobhaithe Leabharlann Chester Beatty atá an cinneadh críochnaitheach.