Chester Beatty Library – Collections – Reading Room | The Chester Beatty Library Reading Room
Skip Navigation

Seomra Léitheoireachta

 Sa Seomra Léitheoireachta tá ábhar tagartha a bhaineann leis an chnuasach, go háirithe sna limistéir ábhair seo a leanas:

 • Bailiú leabhair
 • Leabharcheangal
 • Búdachas
 • Callagrafaíocht
 • Críostaíocht
 • Ealaín na hÁise Thoir
 • Stair na Scríbhneoireachta
 • Lámhscríbhinní maisithe
 • Ioslam
 • Ealaín Ioslamach
 • Priontaí agus déanamh priontaí.

Tá Leabharliosta de chatalóga agus de liostaí láimhe a bhaineann leis na cnuasaigh, atá sa Seomra Léitheoireachta, ar fáil ar iarratas. 

Catalóg Ar Líne (WebOPAC)

Tá na catalóga i dtaca leis an Leabharlann Thagartha agus Leabhair Annamha araon ar fáil anois ar líne.

Más mian leat ceist a chur nó tuairim a nochtadh, comhlánaigh an Fhoirm Fiosraithe Teagmhála, le do thoil.

Rochtain agus uaireanta oscailte

Bíonn an Seomra Léitheoireachta oscailte de ghnách ó Luan go hAoine, 10 r.n – 1 i.n. agus 2.15 i.n – 5 i.n.

Teastaíonn coinne le haghaidh rochtana. Tabhair do d’aire, le do thoil, go bhfuil ceamaraí TCI i bhfeidhm.

Teagmháil

Celine Ward
Leabharlannaí Tagartha
Fhoirm Fiosraithe Teagmhála
Tel: (+3531) 4070757