Chester Beatty Library – Collections – The Western Collection – Papyri Witness | The Western Papyri Witness Collection, Chester Beatty Library Papyri Witness Collection
Skip Navigation

Fianacht

Tugann lámhscríbhinní bíobalta Leabharlann Chester Beatty fianacht don scéal daonna a bhí taobh thiar d’forbairt na Críostaíochta le linn luathaoiseanna a staire.

Léirítear i bpaipírí an Tiomna Nua agus in aistriúcháin Ghréigise na Scrioptúr Giúdach an cineál leabhair a bheadh in úsáid don adhradh agus don staidéar sa phobal luath-Chríostaí.

Is fianaise iad lámhscríbhinní eile sa chnuasach, go háirithe an Tráchtaireacht ar an Diatessaron, ar dhíospóireacht ríthábhachtach a bhí ar siúl i luathaoiseanna na Críostaíochta: ar chóir cuntas deifnídeach amháin a bheith ann ar shaol Íosa, nó an chóir go seasfadh roinnt insintí, lena béim ar leith féin ag gach ceann acu, taobh le taobh agus iad uile ar comhúdarás.

Is mar gheall ar leathú na Críostaíochta ar fud an domhain a aistríodh an Bíobla go teangacha go leor.

Tugann an tábhacht a bhain leis na luath-Scrioptúir sna sraitheanna éagsúla den Chríostaíocht fianacht d’aontas agus d’éagsúlacht araon an reiligiúin is mó sa domhan.

Ní amháin gur díol mór suntais ag Críostaithe iad na seoda bíobalta i Leabharlann Chester Beatty, ach tá siad an-luachmhar chomh maith d’aon duine a chuireann spéis i bhforbairt stair agus chultúir an duine.

Letters of St. Paul