Chester Beatty Library – Collections – The Western Collection – Papyri – Merton | The Western Papyri Merton Collection, Chester Beatty Library Papyri Merton Collection
Skip Navigation

Merton

Ba pháirtnéir gnó é Wilfred Merton (1888-1957) de chuid Sir Emery Walker, foilsitheoir bhunús luathchatalóigí Alfred Chester Beatty dá chnuasach.  

Ba dhlúthchara de chuid Chester Beatty é Merton chomh maith agus ina chomhbhailitheoir leabhair, arbh iad an phriontáil agus na paipírí Oirthearacha a speisialtacht.

In ómós dá mbuanchairdeas agus dá mbuanchaidreamh, thiomnaigh Merton cuid mhaith dá chuid leabhar agus lámhscríbhinní do Beatty ar a bhás i 1957.

Is paipírí doiciméadacha Gréagacha, den cuid is mó, iad Paipírí Merton, ach tá samplaí Deimóiteacha, Coptacha agus Arabacha sa chnuasach chomh maith.

Is taifid fhíorluachmhara iad ní amháin toisc iad a bheith dátaithe ach toisc go dtugann siad cuntas soiléir ar an ghnáthshaol laethúil le linn ré dhéanach na Rómhánach san Éigipt. Áirítear litreacha ó aithreacha chuig mic agus ó fhir chéile chuig mná céile, chomh maith le litreacha oifigigh rialtais agus sagairt teampaill, iad uile bainteach le mionchúrsaí an ghnáthshaoil laethúil – caidrimh, cánacha, bás, colscaradh agus sclábhaíocht.

Bás

 
MP009    Fógra Báis     Eanáir IC 12    Cuireann Tephorsais bás in iúl don rúnaí ríoga
MP013    Tuairisceán i dtaobh oidhreachta     IC 98-102    
Scríobhann Thaesis chuig na heisigéití i dtaobh a hoidhreachta
MP075    Iarratas chun uacht a oscailt     2 Iúil IC 181    Scríobhann Heracleides chuig Chaeremon agus Theon
MP084    Fógra Báis    IC 201    Cuireann Theon bás in iúl do scríobhaí na cathrach

Comhfhreagras Príobháideach

 
MP028    Harpochras chuig Ammonas    Tríú céad déanach IC    Gearán ó Harpochras nach bhfuair sé aon scéala ó Ammonas
MP032    Allous chuig Morion    Ceathrú céad luath IC    Rabhadh ó Allous do  Morion faoi dhaoine eile atá sa tóir ar an suíomh is mian leis a cheannach
MP080    Achillas chuig Apollonius    Dara céad IC    Iarrann Achillas ar Apollonius riar ar ghnó nach bhfuil críochnaithe ag baile
MP082    Nice chuig Berenice    Dara céad déanach IC    Féachann Nice lena leithscéal a ghabháil le Berenice – mar gheall ar sheirbhís sheachadta amscaí?
MP083    Taos chuig Agathopus    Dara céad déanach IC    Scríobhann Taos faoi imeachtaí clainne
MP085    Hermes    Lár an tríú céad IC    Cuireann Hermes comhairle ar a dheartháir
MP112    Gaianus    Dara céad IC    Tugann Gaianus amach dá dheartháir as faillí a dhéanamh ina theaghlach
MP114    Achillas chuig Sarapias    Dara céad IC    Iarratas ar éadaí deasa
MP115    Litir phríobháideach     Ceathrú céad IC    Comhairle athairiúil d’fhear níos óige

Gnóthaí Oifigiúla teaghlaigh
 

MP026    Sliocht as miontuairiscí eisigéite      8 Feabhra 274    Iarratas ó Aurelia Didyme go gceapfaí a deartháir mar chaomhnóir do nia atá ina dhílleachta
MP059    Caingean faoi bhráid na Chrematistae    154 or 143 RC    'Socrú colscartha idir Asclapon agus Antigone
MP062    Litir chur in aithne     IC 6    Cuireann Apollonius Isidoru in aithne don Strategus
MP072    Conradh pósta     IC 162    Conradh idir máthair Sarapous agus máthair Ekysis
MP118    Comhaontú chun aire altranais a thabhairt do leanbh tréigthe     IC 81-2    Aire a thabhairt do leanbh tréigthe a bhfuil an sclábhaíocht i ndán dó
MP119    Conradh altranais     IC 157    Cosúil leis an cheann thuas, le roinnt difríochtaí suimiúla

Osnádúrtha

 
MP056    Blúire astralaíochta     Dara céad IC    Maidir le suíomh Véineas i gcoibhneas Satairn agus Mars  
MP057    Réamhinsintí     Dara céad IC    Réamhinsintí i dtaobh rudaí éagsúla
MP022    Litir óTholamaes      Dara céad IC    Iarrann Tolamaes ar Apollonius impí a dhéanamh ar Sharaipis
MP058    Ortha draíochta     Tríú céad luath IC    Ortha chun go mbeidh gnaoi an phobail agus rath ar a húinéir
MP073    Dréacht-fhógra     163-4 IC    Bansagart óg de chuid  Athena Thoeris, Isis, Sarapis, srl.
MP081    Epoeris chuig Déiméitrias
Dara céad IC    Epoeris tar éis dul i gcomhairle leis an oracal faoi Dhéiméitrias

Gairmeacha agus ceirdeanna
 

MP012    Litir chuig lia     29 Lúnasa IC 58    Comhairliúchán, b’fhéidir, idir dochtúirí maidir le poncloscadh na gcos  
MP015    Cuntas custaim     1 Deir. Fómhair  IC 114    Cuntas a thug  Maoirseoir stáisiún custaim don Strategus
MP018    Cumhacht aturnae    7 Lúnasa IC 161    Ceapachán an fhir shaoraithe Saraipion mar ionadaí os comhair  an mhaoir
MP019    Díolachán báid     31 Márta IC 173    Tá Valerius Diodorus, a bhí ina reacordaire roimhe, tar éis bád a cheannach
MP027    Cuntas talmhaíochta     Tríú céad IC    Mórleabhar íocaíochtaí a bhaineann le plandú fíonghoirt, iliomad tascanna luaite
MP033    Sonrasc le haghaidh cíosa     31 Deireadh Fómhair IC 344    Íocann Castor an déantóir cairpéid a chíos  
MP041    Orduithe le haghaidh íocaíochta    c. IC 406    Orduithe le haghaidh íocaíochta don chearpantóir agus don déantóir cairpéid
MP042    Cuntas ar arbhar    5ú céad IC    Dáileadh arbhair ar dhaoine éagsúla, roinnt acu liostaithe de réir gairmeacha
MP044    Ordú le haghaidh íocaíochta     5ú céad IC    Ordú le haghaidh íocaíochta don déantóir brící
MP046    Litir bhailitheoir cánach    6ú céad déanach IC    Ní haoibhinn i gcónaí saol an bhailitheora cánach
MP097    Admháil     6ú céad IC    Íocaíocht i leith obair a rinne saor sábhadóireachta ar eaglais
MP127    Cuntais íocaíochta     6ú céad IC    Cuntais íocaíochta do theachtairí cúnta ginearálta

Foilseacháin

Idris Bell, H. and Roberts, C. H. (eds) (1948) Catalóg Thuairisciúil de na Paipírí Gréagacha i gCnuasach Wilfred Merton, F.S.A. Iml. I, Londain: Emery Walker.

Rees, B. R. Bell, H. I. and Barns, J. W. B. (eds) (1959) Catalóg Thuairisciúil de na Paipírí Gréagacha i gCnuasach Wilfred Merton, F.S.A. Iml. II. Baile Átha Cliath: Hodges Figgis.

David Thomas, J. (ed.) (1967) Catalóg Thuairisciúil de na Paipírí Gréagacha i gCnuasach Wilfred Merton, F.S.A. Iml. III, Institiúid an Léinn Chlasaicigh  Forlíonadh Bullaitín Uimh.18, Londain: Institiúid an Léinn Chlasaicigh.