Chester Beatty Library – Collections – The Western Collection – Papyri - Biblical | The Western Papyri Biblical Collection, Chester Beatty Library Papyri Biblical Collection
Skip Navigation

Bíobalta

Do chuid mhór cuairteoirí, is iad luathphaipírí an Tiomna Nua na seoda Críostaí is fearr atá le feiceáil ag an Leabharlann.

Cuireadh na fionnachtana dochreidte seo faoi bhráid an phobail den chéad uair ar The Times (19 Samhain 1931).  Roimh an fhionnachtain seo, ba iad coidéacsanna páir ón cheathrú agus ón chúigiú haois, iad uile ag baint leis an tréimhse tar éis do Chonstaintín caoinfhulaingt a bhronnadh ar an Chríostaíocht, na lámhscríbhinní ba luaithe agus ba thábhachtaí den Tiomna Nua Gréagach.

Ní raibh ar eolas ach blúiríní beaga de phaipírí le codanna den Tiomna Nua ó dháta níos luaithe, agus níorbh aon ábhar suntais a mbunús.

Ba dhíol suntais ollmhór é fionnachtain phaipírí Thiomna Nua Chester Beatty; bhí siad 100 bliain níos sine ar a laghad ná na coidéacsanna páir ba thábhachtaí ag an am.

Ní amháin gur mhó go mór na codanna den Tiomna Nua a bhí iontu ná in aon phaipírí a bhí ar eolas roimhe, ach tugann siad fianacht uathúil ar an téacs bíobalta tráth a raibh géarleanúint á himirt go forleathan ar an Chríostaíocht agus a scrioptúir á scriosadh.

Mar gheall ar na téacsanana luath-Chríostaí a cheannach, lena n-áirítear na coidéacsanna marthanacha is luaithe de na soiscéil agus Gníomhartha na nAspal, an chóip is luaithe de Litreacha Naomh Pól agus an chóip is luaithe den Apacailipsis, chomh maith le roinnt mhaith leagan luath nó uathúil de sheanmóirí, eipistilí nó téacsanna bréag-chanónta, tá Leabharlann Chester Beatty ar cheann de phríomh-lárionaid an domhain i gcomhair staidéir ar an Bhíobla Chríostaí.   
 

Letters of saint Paul