Chester Beatty Library – Collections – The Western Collection – Manuscripts - Byzantine | The Western Manuscripts Byzantine Collection, Chester Beatty Library Byzantine Collection
Skip Navigation

Biosántach

I measc na gcúig lámhscríbhinn Bhiosántach déag tá soiscéil, tráchtaireachtaí ar na Scrioptúir, seanmóirí, saothair liotúirgeacha agus leabhair chráifeachta dar raon dátaí ón deichiú haois go dtí an cúigiú haois déag.  Tá cuid mhaith acu maisithe le mionphictiúir míne agus inisealacha sármhaisithe.

Cheannaigh Beatty bunús na lámhscríbhinní Biosántacha aige sna 1920í ó dhíoltóirí i bPáras.  Sa chomhfhreagras aige tá litreacha ó dhíoltóirí in Istanbúl ag ofráil réada nó teicstílí Biosántacha le díol, ach dhiúltaigh Beatty de ghnách.

Ar na lámhscríbhinní is luaithe tá trí cinn dar dáta ón deichiú go dtí an t-aonú haois déag (Mss 131-3), a tháinig a chéaduair ó mhainistir Rúiseach Panteleïmon ar Shliabh Athos.   Ach is fóiliónna iad na lámhscríbhinní is luaithe a gearradh amach as leicseanár, dar dáta c. IC 950.  Fuarthas fóilió singil sa Leabharlann le déanaí (ceangailte i lámhscríbhinn Airméineach) agus is féidir go dtéann sé siar go dtí an naoú haois.

Tá cnuasach beag íocón sa Leabharlann chomh maith, ón Ghréig, ón Rúis agus ó na Balcáin arb ón ochtú haois déag dhéanach nó ón naoú haois déag a mbunús. 

Foilseacháin

Aubineau, Michel (1968) Codices Chrysostomici Graeci, Iml. I: Codices Britanniae et Hiberniae Documents, Études et Répertoires XIII, Páras:
Horton, Charles (1995) 'Byzantine and Related Collections in the Chester Beatty Library', Bullaitín Staidéar Biosántach na Breataine 21: 88-90.
Nelson, Robert L. (1980) The Iconography of Preface and Miniature in the Byzantine Gospel Book, Nua Eabhrac: