Chester Beatty Library – Collections – The Western Collection – Manuscripts - Armenian | The Western Manuscripts Armenian Collection, Chester Beatty Library Armenian Collection
Skip Navigation

Airméineach

Tá 124 imleabhar i gCnuasach Airméineach Leabharlann Chester Beatty – ochtó a seacht acu i bhfoirm lámhscríbhinne, fiche a ceathair priontáilte agus trí cinn déag de cheangail airgid scoite.

Bhailigh Sir Alfred Chester Beatty iad seo thar thréimhse de thríocha bliain.  Ní fios cérbh iad na cinn ba thúisce a cheannaigh sé san achar seo ach is cinnte go raibh ábhar Airméineach éigin aige faoi 1920.

Ba é Wilfred Merton (cara agus foilsitheoir Beatty) a cheannaigh leabhar amháin (CBL Arm Ms 621) ag Díolachán de chuid Sotheby i Londain ar 27 Iúil 1920, agus ba é Alfred Chester Beatty an díoltóir.  Thiomnaigh Merton é don Leabharlann i 1958.

Is leabhar soiscéil dar dáta 1655 CBL Arm 578) é imleabhar eile agus is eol gur ceannaíodh i 1920 é (cheannaigh leabharlannaí Beatty i Vín nó i mBeirlín é).

Tháinig méadú ar an méid d’ábhar Airméineach a cheannaigh Beatty i dtreo dheireadh na 1920í agus tháinig géarú air seo sna 1930í tráth ar cheannaíodh beagnach tríocha lámhscríbhinn maisithe.  Níor ceannaíodh cuid den ábhar is mórthaibhsí go dtí díreach tar éis an Dara Cogadh Domhanda – idir 1946 agus 1948.  Is é leabhar soiscéil ón tríú haois déag (CBL Arm 558), a ceannaíodh i ndíolachán Robinson de Chnuasach Phillipps (Londain, 12-17 Bealtaine 1947)   an rud ba mhórthaibhsí a cheannaigh Beatty le linn na tréimhse seo.

D’fhostaigh Beatty roinnt scoláirí Airméineacha chun iontrálacha tuairisciúla a scríobh dá lámhscríbhinní, ach níor tháinig catalóg fhoilsithe ar an fhód go dtí 1958. 

Foilseacháin

The Chester Beatty Library: A Catalogue of the Armenian Manuscripts (Baile Átha Cliath: 1958) le Sirarpie Der Nersessian a chuir scoláirí ar an eolas faoi shaibhreas an chnuasaigh.  Táthar ag obair ar chatalóg fhorlíontach le haghaidh lámhscríbhinní breise a ceannaíodh tar éis an fhoilseacháin seo.

Michael and Nira Stone, The Armenians: Art, Culture and Religion Londain: D. Giles do Leabharlann Chester Beatty, 2007. http://www.clipperdistribution.co.uk/clientdata/abi/07may/the_armenians.pdf nó ar fáil ó Shiopa Bronntanais Chester Beatty.