Chester Beatty Library – Collections – The Islamic Collection – The Arabic Collection | The Islamic Arabic Collection, Chester Beatty Library Arabic Collection
Skip Navigation

An Cnuasach Arabach


Maidir le bunús na lámhscríbhinní sna Cnuasaigh Chóránacha, Pheirsiacha, Indiacha agus Thurcacha tá callagrafaíocht álainn iontu agus iad léirithe agus maisithe go paiteanta.  I gcontrárthacht leis na lámhscríbhinní seo, áfach, níl maisiúcháin déanta ach ar líon an-beag den 2,650 lámhscríbhinn, a bheag nó a mhór, den Chnuasach Arabach.

Ba mar gheall ar a dtéacsanna a bhailigh Chester Beatty iad seo, agus tá cuid mhaith acu uathúil agus faoi chaomhnú i Leabharlann Chester Beatty amháin.

Cuimsíonn siad réimse ollmhór ábhar: reiligiún, dlí-eolaíocht, stair, tíreolaíocht, leigheas, réalteolaíocht, matamaitic agus teangeolaíocht agus gan ach cuid acu a lua, chomh maith le haistriúchán luath go hAraibis de shaothair na luath-Ghréagach.