Chester Beatty Library – Plan a Visit – Researchers | Chester Beatty Library Researchers, Researchers plan a visit
Skip Navigation

Taighdeoirí

 

Taighdeoirí

Taighdeoirí

TaighMá theastaíonn uait saintaighde a dhéanamh ar an chnuasach, ní mór duit coinne a dhéanamh.

De ghnách ní mór é seo a shocrú mí ar a laghad roimh ré agus, más taighdeoir chéaduaire thú, teistiméireachtaí a sholáthar chun tacú led’iarratas.

Más cuardach ginearálta ar an chnuasach atá beartaithe agat, is féidir go n-iarrfar ort tosú amach ar an obair agat ag fócasú ar ábhair thánaisteacha (catalóig agus micreascannáin) chun laghdú ar láimhseáil ábhar luachmhar bunaidh.

Agus tú ag obair ar ábhair lámhscríbhinne sannfar áit ainmnithe sa Leabharlann duit nach mór duit a úsáid an t-am go léir.

Níl cead agat cóta ná mála cáipéisí a thabhairt leat isteach sa Leabharlann agus ní mór duit peann luaidhe a úsáid  i gcónaí chun nótaí a bhreacadh.

Tá cosc ar ghrianghrafadóireacht.  Féadann tú, áfach, ríomhaire glúine a thabhairt isteach sa Seomra Léitheoireachta.

Chun iarratas a chur isteach ar thaighde a dhéanamh ar an chnuasach, íoslódáil agus comhlánaigh, le do thoil, an Fhoirm Iarratais Lámhscríbhinní nó an Fhoirm Chláraithe agus seol ar ais í chuig:

Celine Ward, Leabharlannaí Tagartha

Leabharlann Thagartha,
Leabharlann Chester Beatty,
Caisleán Bhaile Átha Cliath,
Baile Átha Cliath 2
R-phost: reference@cbl.ie

Tá cnuasach mór d’ábhar tagartha sa Leabharlann chomh maith; más é an cnuasach seo amháin is mian leat a bheith ag plé leis, tabhair cuairt, le do thoil, ar ár leathanach Seomra Léitheoireachta le haghaidh tuilleadh eolais.