Collections | Preservation & Conservation - The Chester Beatty Library
Skip Navigation

Buanchoimeád agus Caomhantas


Tá roinnt cúiseanna ann a mbeadh ar choimeádaí réad a chóireáil.  Seans go bhfuil lochtanna fisiciúla ann sa dóigh ar tógadh é nó go ndearnadh damáiste dó mar gheall ar mhodhanna stórála neamhoiriúnacha nó athláimhseáil.  Seans go raibh sé faoi lé coinníollacha timpeallachta foircneacha agus modhanna taispeána droch-cháilíochta nó go ndearnadh damáiste dó mar gheall ar oibreacha cóireála dea-rúin ach neamhoiriúnacha.

Ó am go ham, ofrálann an Leabharlann oiliúint i gcaomhnú páipéir, do mhic léinn nó céimithe déanacha clár oiliúna caomhantais, trí chomhaltachtaí nó socrúcháin samhraidh.  Nuair a bhíonn na háiteanna seo ar fáil, fógraítear ar ár leathanach Folúntais iad.