Chester Beatty Library – Collections – Archives | Chester Beatty Library Collections Archive, Chester Beatty Library Archives
Skip Navigation

Archives

I gcartlanna na Leabharlainne tá an-chuid páipéar, sonrasc, comhfhreagrais agus cáipéisí eile, a bhaineann le tiomsú an chnuasaigh.

Agus iad lonnaithe i Londain ó thús, is léiriú iad na cartlanna ar rogha Chester Beatty de na taifid ghnó agus chlainne níos leithne leis d’ábhar a bhaineann le stair a chuasaigh a thug sé leis go Baile Átha Cliath.

Ní mór coinne a dhéanamh chun na cartlanna a rochtain agus go dtí go gcuirfear i gcrích an clár liostáil go caighdeáin chartlainne, ní féidir saor-rochtain ar an ábhar a sholáthar.

Ina áit sin, cuirtear an t-ábhar ar fáil ar bhonn ad-hoc ar iarratas.

Grúpaí Cartlainne Leabharlann Chester Beatty

CGH/Eanáir 2007

CBL Arc/1/- Páipéir Chester Beatty (CBP) c.1890í-1968

CBL Arc/2/- Iontaobhas Leabharlann Chester Beatty (CBL) 1968-

CBL Arc/3/- Dialann Imeachtaí Capaill Bhean Edith Beatty (Ac 1998.5)

CBL Arc/4/- Leabhar gearrthóg Chlann Beatty (Ac 1999.16)

CBL Arc/5/- Cnuasach grianghraf agus gearrthóga nuachtáin.

Tabhartas ó Bn Norah Quie (Ac 2000.2)

CBL Arc/6/- Comhfhreagras idir James C. Beatty (nia) agus Alfred Chester Beatty. Arna dheonú ag Mr Warren Grossman, Nua Eabhrac. (Ac 2002.266)

CBL Arc/7/- Albam Grianghraf Chlann Beatty (Ac 2004.1)

CBL Arc/8/- Sleachta as dialann Iníon Caitriona Delargy, Rúnaí le A. Chester Beatty (Ac 2004/2)

CBL/Arc/9/- Fótachóipeanna de nótaí a bhaineann le lámhscríbhinní Iartharacha Chester Beatty a cuireadh lena ndíol, Sotheby Londain (1932-33).

CBL/Arc/10/- Sleamhnáin ghloine laindéir den tSeapáin, marcáilte  ‘Watson’

CBL/Arc/11/- Leabhair nótaí de chuid  A. Chester Beatty c.1920í-30í. Arna ndeonú ag an Dr Brian Kennedy, Eanáir 2007.