Chester Beatty Library – About Us – Volunteering | Chester Beatty Library Volunteering, Types of volunteer posts available
Skip Navigation

Saorálaíocht

Ar mhaith leat foghlaim faoi chultúir agus faoi reiligiúin éagsúla ó thimpeall an domhain, bualadh le daoine nua, bheith rannpháirteach sa phobal agus scileanna nua a fhoghlaim?


Mar chuid dár bhfoireann thiomnaithe cuirfidh tú tacaíocht luachmhar ar fáil do chláir agus do sheirbhísí Leabharlann Chester Beatty.  Cabhróidh tú linn chun ár misean a chur i gcrích chun ard-acmhainní na Leabharlainne a chur chun cinn, chun cur le taithí ár gcuairteoirí agus an phobail áitiúla araon agus chun cuímheas is fearr ar an iliomad cultúr atá léirithe sna cnuasaigh a chur chun cinn.   Bí linn agus bain taitneamh as na buntáistí iomadúla a bhaineann le bheith ag obair ar bhonn saorálaíochta le Leabharlann Chester Beatty lena n-áirítear: 

 • seisiúin oideachais leanúnacha ina gcuirtear ar fáil eolas leathan ar an leabharlann;
 • sainoiliúint i dtasc-achair shainiúla, chun cabhrú leat scileanna agus taithí nua a fhorbairt;
 • an deis chun bualadh le daoine nua agus cruth nua a chur ar do phobal.
  Faigheann saorálaithe leabharlainne lacáiste 10 faoin chéad ag siopa agus bialann na Leabharlainne; tá uaireanta saorálaithe solúbtha agus tá réimse de dheiseanna éagsúla ar fáil. 

Cineálacha poist saorálaíochta atá ar fáil: 

 • Ionadaí Seirbhís Chuairteora
 • Treoraí Turais
 • Cúntóir Oideachais
 • Cúntóir Siopa
 • Cúntóir Ceardlainne 
 • Cúntóir Coimeádaíochta 
Le haghaidh tuilleadh sonraí, déan teagmháil, le do thoil, le Justyna Chmielewska, Comhordaitheoir Saorálaithe, fón (01) 4070772 nó comhlánaigh an Fhoirm Fiosraithe Theagmhála.