CBL | Fúinn | Leabharlann Chester Beatty | Náisc
Skip Navigation

Náisc

Suíomhanna Cultúrtha, Turasóireachta & Iarsmalainne na hÉireann

Áras Nua-Ealaíne na hÉireann - an príomhchnuasach náisiúnta den nua-ealaín idir náisiúnta agus idirnáisiúnta in Éirinn.

Gailearaí Náisiúnta na hÉireann - agus cnuasach a bhaineann leis an 14ú go 20ú haois aige, tá saothair ó ardealaíontóirí clúiteacha na hÉireann, na Breataine agus na hEorpa i seilbh an Ghailearaí Náisiúnta.

Ard-Mhúsaem na hÉireann - an cnuasach náisiúnta a chuimsíonn ealaín, cultúr ábhartha agus stair dhúlra na hÉireann.

Dánlann Crawford - cnuasach le breis is 2000 saothar, ó phéinteáil agus ó dhealbhóireacht na hÉireann agus na hEorpa de chuid an 18ú haois go suiteálacha físeán comhaimseartha.

Iarsmalann Hunt - cnuasach fairsing eicléictiúil d'ealaín agus de sheaniarsmaí ón aois Neoiliteach go dtí an 20ú haois, ach atá an-saibhir ó thaobh ábhar meánaoiseach.

Caisleán Bhaile Átha Cliath - tógadh idir 1208 agus 1220 é, tá cuid den ailtireacht is sine a mhaireann i gcathair Bhaile Átha Cliath le feiceáil sa choimpléasc seo, agus ba é ceanncheathrú chumhacht na Breataine in Éirinn é.

Cartlann Náisiúnta na hÉireann - cnuasach thaifid rialtais agus náisiúnta na hÉireann.

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann - tá thart ar 1,000,000 leabhar, lámhscríbhinn, grianghraf, léarscáil, foilseachán, prionta agus pictiúr a bhaineann le hÉirinn i seilbh na Leabharlainne Náisiúnta.

Leabharlann Marsh - Leabharlann a bhfuil breis is 25,000 leabhar inti, ón 16ú, 17ú agus ón 18ú haois ar eolaíocht, ar cheol, ar an dlí, ar theangacha, ar leigheas agus ar thaisteal.

Amharclann na Mainistreach - ardamharclann na hÉireann, freagrach as amharclannaíocht agus drámaíocht na hÉireann a fhorbairt agus a chur chun cinn.

An Ceoláras Náisiúnta – léiríonn agus cuireann chun cinn clár de cheoltóirí agus de cheolfhoirne náisiúnta agus idirnáisiúnta ag seinm ceol clasaiceach, snagcheoil, ceol traidisiúnta na hÉireann agus ceol Domhanda.

Comhairle um Institiúidí Náisiúnta Cultúrtha - cuireann gníomhaíochtaí de chuid na ndeich nInstitiúid Náisiúnta Cultúrtha in Éirinn chun cinn.

An Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta - roinn cheaptha beartais Rialtas na hÉireann sna trí rannóg, mar atá turasóireacht, spórt agus na healaíona.

An Chomhairle Ealaíon – an príomhchomhlacht maoinithe agus comhairleach i gcomhair na n-ealaíon in Éirinn, freagrach as spéis an phobail a chothú sna healaíona agus eolas, cuímheas agus cleachtadh a chur chun cinn ina leith.

An Chomhairle Oidhreachta – freagrach as ailtireacht, fiadhúlra, uiscebhealaí intíre agus seandálaíocht na hÉireann a chosaint, agus freagrach chomh maith as spéis, oideachas, eolas agus bród as oidhreacht na hÉireann a chur chun cinn.

Cumann Iarsmalanna na hÉireann(CIÉ) - is eagraíocht dheonach neamhbhrabúsach í an CIÉ, atá meáite ar leas na n-iarsmalann agus iad siúd a oibríonn iontu ar fud na hÉireann ó dheas agus ó thuaidh a chur chun cinn.

Turasóireacht Bhaile Átha Cliath - oifig turasóireachta oifigiúil ar líne le haghaidh Bhaile Átha Cliath.

Iontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampail - ag cur an chultúir chun cinn i gceantar Bharra an Teampail i mBaile Átha Cliath.