Chester Beatty Library – About Us – Gardens | Chester Beatty Library Gardens, Chester Beatty Library Roof Garden
Skip Navigation

Gairdín

Tá gairdín Leabharlann Chester Beatty roinnte ina shraitheanna de dhromchlaí éagsúla: cloch, crua-adhmad, gairbhéal agus féara ornáideacha. Síneann siad seo ó dhoras an ghairdín go dtí pointe is airde, mar arb í  beith gheal mhór an pointe fócasach.  Mar gheall ar na treilísí adhmaid thart ar imlíne an ghairdín cuirtear le hatmaisféar an imfhálaithe ann agus laghdaítear ar an sceidiulacht a bhaineann, dar linn, le barr dín.

Is fráma iad chomh maith ar a bhfásann plandaí dreaptha.  Ach an gairdín teacht in aibíocht, beidh na plandaí dreaptha mar bhalla glas méith amach anseo mórthimpeall an gharidín agus cruthóidh sé spás bog séimh. Tá fuinneoga sna treilísí thall agus abhus trínar féidir radharcanna de Chaisleán Bhaile Átha Cliath agus spéirlíne na cathrach a fheiceáil.  Tá luibheanna cumhra, crainn agus toir curtha sa taobh theas den ghairdín. I dtaca le hatmaisféar agus carachtar de, tá an gairdín suaimhneach.

Dearadh mar ghairdín Éireannach comhaimseartha é agus úsáideadh ábhair nádúrtha agus dhúchasacha ar bhealach mín simplí.  Níl aon iarracht déanta chun aithris a dhéanamh ar ghairdín stairiúil ó aon chultúr ar leith.  Ainneoin gur féidir go bhfeicfidh cuairteoirí rianta beaga anois is arís de thraidisiúin deartha gairdíní eile, ní d’aonturas iad, toisc go bhfuil cuid mhaith den phlandú agus, go deimhin féin, úsáid gairbhéil mar chuid lárnach de dhearadh gairdíní go hidirnáisiúnta sa lá atá inniu ann.  I measc na bplandaithe tá fraoch, beith gheal, visteária, féithleann, luibheanna aramatacha éagsúla, cleiméatas, crann bocsa agus bambú.

Úsáidtear an gairdín ó am go ham le haghaidh imeachtaí leabharlainne ach is é an príomhchuspóir atá leis ná tamhnach suaimhnis a sholáthar.  Cuirimid cuireadh ort do scíth a ligean ar feadh tamaill agus sult a bhaint as an suaimhneas atá le fáil ann.