Chester Beatty Library – About Us – Irish Language Scheme | Chester Beatty Library Irish Language Scheme
Skip Navigation

Scéim Ghaeilge

Tá Scéim Ghaeilge táirgthe ag an Leabharlann faoi Alt II d’Acht na dTheangacha Oifigiúla 2003, arna fhaomhadh ag an Aire Gnóthaí Tuaithe, Pobail & Gaeltachta.  Cuimsíonn an scéim an tréimhse 15 Meitheamh 2008 go 14 Meitheamh 2011 agus tá sí ar fáil lena híoslódáil.

English Version

As Gaeilge